در صورتیکه از گوشی هوشمند استفاده می نمایید؛ دکمه زیر را فشار دهید و به کلاس وارد شوید. لازم به ذکر است نیازی به نام کاربری و رمز ورود ندارید و شما می توانید به عنوان مهمان وارد شود.

وارد کلاس شوید!