کلاس های آموزشی

دانش خود را به روز کنید

با تخفیف ویژه
 • ثبت نام در دوره های آموزشی از طریق وبسایت
 • تایید ثبت نام از طریق وبسایت
 • حضور در کلاس های مربوطه
 • شرکت در آزمون نهایی
 • دریافت مدارک و گواهینامه های معتبر

ثبت نام در غرفه ساز برتر

غرفه ساز برتر شوید

رایگان
 • ثبت نام در سایت و تکمیل فرم مربوطه
 • جمع بندی امتیازات در طول سال بر اساس آیین نامه
 • بررسی کمیته ارزیابی انجمن در پایان هر ماه
 • بررسی نهایی براساس امتیازهای کسب شده
 • اعلان عمومی و تقدیر در مراسم ویژه

هزینه ثبت نام در غرفه برتر

غرفه خود را برتر کنید

۲۰۰۰۰۰۰ تومان
 • ثبت نام در سایت و تکمیل فرم مربوطه
 • بررسی اولیه توسط ارزیابان انجمن غرفه سازان
 • بررسی توسط کمیته ارزیابی انجمن غرفه سازان
 • تایید هیات مدیره انجمن غرفه سازان
 • اعلان عمومی در رسانه های انجمن و اهدای جوایز

این موضوعات برای چه کسانی است؟

چگونه می توانم مطالب مورد نظر خود را پیشنهاد کنم؟

در این زمان شما می توانید به ما در info@esbatbartar.ir با تیتر “پیشنهادات” بنویسید. ما همه ایمیل ها را بررسی می کنیم و هر ماه آنچه که شما می خواهید را به یاد می سپاریم. این به تصمیمات ما درباره ساخت محتوا و ویژگی های آینده نزدیک کمک می کند!

آیا می توانم در هردو موضوع غرفه ساز برتر و غرفه برتر ثبت نام کنم؟

بله، شما می توانید به صورت همزمان در هر دو مقوله ثبت نام نمایید. البته ثبت نام هر یک از موارد یاد شده به صورت مجزا و جداگانه صورت خواهد گرفت.