سوابق تحصیلی: دانشجوی دکترای حسابداری (دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)، کارشناسی ارشد حسابداری (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، کارشناسی حسابداری (دانشگاه آزاد تهران مرکز)

عضویت ها و سوابق اجرایی: عضو انجمن حسابداران خبره از سال ۸۲، عضو کمیته پژوهشی امور مالیاتی شهر تهران، حسابرس عضو هیئت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، عضو پروژه مکانیزاسیون مالیات بر حقوق، عضو پروژه ممیزی ایزو سازمان امور مالیاتی کشور، نماینده هیات حل اختلاف مالیاتی، همکار پژوهشگر در ۲ پروژه تحقیقاتی در شرکت خدمات آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش، مامور تشخیص مالیات از سال ۷۵ تاکنون با عناوین کمک ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، رییس گروه مالیاتی، رییس امور مالیاتی و در حال حاضر نماینده سازمان مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی

سوابق آموزشی: تدریس دوره های ضمن خدمت (اصول حسابداری، قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، حسابداری مالیاتی، حسابرسی مالیاتی)، تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی (حسابداری مالیاتی، حسابرسی و حسابداری بهای تمام شده)، تدریس بعنوان مدرس مدعو از موسسه راهبران توسعه و موسسه آموزشی بهسازی صنایع در سازمانها و شرکتهای مختلف و تدریس دروس: قانون مالیاتهای مستقیم، اصول حسابداری ۱ و ۲، حسابرسی، حسابرسی مالیاتی)

برای دانلود رزومه استاد تیموری کلیک کنید.